skip to Main Content

تلفن:                                                   دورنگار:

دفتر مرکزی: 02148065215                  دفتر مرکزی: 02148065650

کارخانه: 07152846773                        کارخانه: 07152846770

آدرس:

دفتر مرکزی: تهران – بزرگراه حکیم – بزرگراه شهید باکری شمالی – پلاک 2

کارخانه: استان فارس – شهرستان مهر – شهر خوزی – کارخانه ساخت اسکلت فلزی پایندان

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه 07:00 الی 15:00

ایمیل: Pydsw.khozi@payandan.com

تولید بیش از 55000 تن از انواع سازه های فلزی

پروژه اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر

مشخصات پروژه: نام پروژه: پروژه اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر کارفرما: شرکت پتروشیمی بوشهر مدت انجام…

ادامه مطلب

توسعه فاز 17 و 18 ميدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: توسعه فاز 17 و 18 ميدان گازی پارس جنوبی کارفرما: شركت…

ادامه مطلب

خريد و ساخت سازه های سبک فازهای 22، 23 و 24 ميدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: خريد و ساخت سازه های سبک فازهای 22، 23 و 24…

ادامه مطلب

مرحله اول توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: مرحله اول توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی کارفرما: شركت…

ادامه مطلب

مرحله اول توسعه فاز 13 ميدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: مرحله اول توسعه فاز 13 ميدان گازی پارس جنوبی کارفرما: شركت…

ادامه مطلب

مرحله دوم توسعه فاز 13 ميدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: مرحله دوم توسعه فاز 13 ميدان گازی پارس جنوبی کارفرما: شركت…

ادامه مطلب

پالايشگاه LGST فازهای 15 و 16 ميدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: پالايشگاه LGST فازهای 15 و 16 ميدان گازی پارس جنوبی کارفرما:…

ادامه مطلب

پروژه اتان زدایی شرکت همپا

مشخصات پروژه: نام پروژه: پروژه اتان زدایی شرکت همپا کارفرما: شرکت همپا مدت انجام پروژه…

ادامه مطلب

پروژه اسکلت فلزی شرکت همپا

مشخصات پروژه: نام پروژه: پروژه اسکلت فلزی شرکت همپا کارفرما: شرکت همپا مدت انجام پروژه…

ادامه مطلب

مرحله دوم توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: مرحله دوم توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی پیمانکاران اصلی:…

ادامه مطلب

مرحله سوم توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی

مشخصات پروژه: نام پروژه: مرحله سوم توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی پیمانکاران اصلی:…

ادامه مطلب

پروژه اتان زدایی شرکت انرژی گستر نصیر

مشخصات پروژه: نام پروژه: پروژه اتان زدایی شرکت انرژی گسترنصیر پیمانکاران اصلی:  شركت پايندان کارفرما:…

ادامه مطلب
Back To Top